top of page

Lyn (13) vroeg:

Is er oneindig water? En waar komt het vandaan?

A View
koenraad schalm_edited.jpg

Antwoord gegeven door:

Christiaan van Buchem

Promovendus

Sterrenwacht

cat-eyes-2022-03-04-11-18-01-utc.jpg

In een nat land als Nederland lijkt het misschien wel zo dat er oneindig veel water is. Maar dat is niet zo. Het antwoord lijkt misschien voor de hand te liggen. Maar het is wel degelijk heel relevant. In steeds meer gebieden op aarde dreigt een tekort aan (zoet) water te ontstaan. We gebruiken steeds meer van het zoete water dat als regen valt. Door ontbossing valt er op veel plekken steeds minder regen. En door verdwijning van groen stroomt ook veel water weg naar zee voor we het kunnen gebruiken.

cat-eyes-2022-03-04-11-18-01-utc.jpg

Organisaties zoals Unicef besteden veel aandacht aan deze kwestie.

Deze kwestie is één van de hoofdthemas van het Wereld Natuur Fonds

Ook de Verenigde Naties maken zich hier over zorgen.

Christiaan van Buchem, promovendus aan de Leidse Sterrenwacht gaf verder antwoord:

"Het water op aarde is niet oneindig nee. Hoe het hier gekomen is weten we nog niet helemaal zeker, maar een mogelijke theorie is dat het door komeetinslagen naar de aarde gebracht is. Nu weten we inmiddels ook dat de aarde niet de enige plek in ons zonnestelsel is waar er water is. We denken nu dat er op sommige manen van Jupiter en Saturnus ook water te vinden is. Op twee daarvan, Europa en Enceladus, denken we dat er zelfs meer water te vinden is dan al het water op de aarde! Dat blijft echter wel een eindige hoeveelheid. "

cat-eyes-2022-03-04-11-18-01-utc.jpg
bottom of page