top of page

mr. Kwant (78) vroeg:

Hoe komen klimaat grootheden tot stand?

A View
koenraad schalm_edited.jpg

Antwoord gegeven door:

Project Manager

Postbus 71

cat-eyes-2022-03-04-11-18-01-utc.jpg

(Vervolg van de vraag) 

Mijn leven staat na 78 jaar nog steeds in de “meten is weten” stand. Vele jaren geleden werd de wereld opgescheept met de rampzalige “Global warming” ten gevolge van de stijging de CO2 concentratie (0,04+ %) Deze doet het zeewater in temperatuur stijgen, ijs smelten, gevolg zeespiegelstijging en extreem lokaal weer. Nu is alles in een angstpot gestort, die klimaatverandering heet. Een begrip zonder eenheid of norm.

Klimaatverandering bevat volgens mij een viertal meetbare grootheden, die kennelijk een relatie hebben.

-CO2 concentratie

-Global temperatuur

-Zeespiegelstijging

-frequentie lokaal extreem weer. (sinds kort als belangrijkste manifestatie van klimaatverandering)

Bovengenoemde grootheden worden tot wel gedurende 150 jaar lang wereldwijd geregistreerd.

Hoe komen deze onweerlegbare grootheden tot stand?

Ja. Ik heb de grafieken van de afzonderlijke grootheden gezien.

Graag zou ik bovengenoemde vier grootheden in een grafiek zien met een gezamenlijke horizontale tijdas van 150 jaar.

Daarin ook het tijdstip waar volgens het IPCC menselijke invloed is begonnen.

cat-eyes-2022-03-04-11-18-01-utc.jpg

Beste meneer Kwant, Hartelijk dank voor uw doordachte en belangrijke vraag. Wat goed dat u nog steeds denkt volgens het "meten is weten" principe. Daar zijn wij ook van. Wij dingen ook graag in getallen uitgedrukt zien: kwantificatie. (Wat leuk dat het eerste deel van dat woord uw naam bevat! Toeval?) U noemt de CO2 concentratie, de globale temperatuur, de zeewaterspiegel en het extreme weer als factoren van klimaatverandering. U vraagt hoe deze grootheden tot stand komen en noemt ze "onweerlegbaar". In de wetenschap is nooit iets onweerlegbaar. Dat is één van de basisprincipes van de wetenschap. Deze grootheden zijn dan ook juist tot stand gekomen door vele tienduizenden wetenschappers die elkaar in een tijdspanne van decennia weerlegd en onderbouwd hebben. Door dat voortdurende aanscherpen van elkaars gegevens komen die getallen wel steeds steviger te staan. Daarom lijken deze gegevens misschien soms onweerlegbaar. Ze zijn gebaseerd op duizenden onafhankelijke onderzoeken die allemaal los van elkaar op dezelfde waarden wijzen. Ze zijn dus niet meer één twee drie met een paar gegevens die op het tegendeel lijken te wijzen te ontkrachten.

U schrijft dat deze waarden al 150 jaar gemeten worden. Dat is waar. Maar ze zijn ook met terugwerkende kracht nog veel verder terug te achterhalen. De CO2 concentraties in de atmosfeer zijn bijvoorbeeld bewaard gebleven in de kilometers dikke lagen ijs op Groenland en de Zuidpool. Zo kunnen we deze waarden tot honderdduizenden jaren terug achterhalen. Alle ijsboringen wijzen op dezelfde waarden. En er zijn nog allerlei andere manieren van het achterhalen van CO2 concentraties en die schetsen allemaal het zelfde verhaal. CO2 verzuurt bijvoorbeeld de oceanen, en dat heeft invloed op heel veel andere dingen, bijvoorbeeld het element Boron en de concentratie van de zware isotoop daarvan ten opzichte van de lichte isotoop. Dat vindt men terug in de fossielen en schelpen die uit die tijd gevonden worden. https://www.ldeo.columbia.edu/~dmcgee/Carbon/Syllabus_files/Hemming%20&%20Ho%cc%88nisch%202007.pdf Zo zijn er voor de eerste drie grootheden die u noemt talloze manieren om de historische waarden te achterhalen. En allemaal wijzen ze op hetzelfde. De precieze grafiek die u vraagt hebben wij niet kunnen oprakelen. Maar uit de volgende grafieken is hetzelfde af te leiden. Bijgevoegd een grafiek die de temperatuur, het zeeniveau en de atmosferische CO2 van de afgelopen achthonderdduizend jaar laat zien. Daaruit blijkt heel goed de correlatie tussen deze drie grootheden. De extreme toename in CO2 in de afgelopen eeuw is goed te zien. Deze grafiek komt van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration. https://www.noaa.gov/

cat-eyes-2022-03-04-11-18-01-utc.jpg
bottom of page