top of page

Kees (78) vroeg:

Hebben de eenden die ik zie vliegen een plan voor de dag?

A View
koenraad schalm_edited.jpg

Antwoord gegeven door:

Hans Slabbekoorn

Hoogleraar Behavioural biology

Universiteit Leiden

cat-eyes-2022-03-04-11-18-01-utc.jpg

Eenden hebben zeker een plan voor de dag: voldoende voedsel binnen krijgen. Na een nacht zonder te eten wordt er gelijk ingezet op eten met een piek in activiteit in de vroege morgen die dan afneemt over de dag. Als de nood om te eten bij voldoende aanbod afneemt zie je dat de tijd om te rusten en poetsen toe gaat nemen. Als eenden rusten en poetsen bij hun eten heeft de tijd nodig om te verplaatsen via zwemmen of vliegen een soortgelijk patroon als het eten/fourageren. Als er echter ergens anders (ivm veiligheid) gerust wordt zie je verhoogde activiteit in zwem/vliegbewegingen op vaste tijden van de dag tussen rust en eetplekken.

cat-eyes-2022-03-04-11-18-01-utc.jpg

Op welke plek eenden eten of hoe lang ze ergens eten hangt af van de recente ervaring: is het ergens goed dan blijf je of ga je terug. Als het minder wordt besluit je op een gegeven moment te vertrekken en ergens anders te proberen. Zo zijn er altijd veel eenden bij veel voedsel en weinig eenden bij weinig voedsel. Deze zogenaamde ‘Ideale vrije verspreiding’ kun je ook makkelijk experimenteel laten zien door eendjes te voeren: voer op de ene plek twee keer zo veel brood als op de andere plek (bv twee kanten van een vijver) en je krijgt na verloop van tijd twee keer zo veel eenden aan de ene dan aan de andere kant. Factoren die het dagelijkse patroon van eenden veranderen en dus de plannen voor de dag zullen wijzigen zijn natuurlijk: balts en broedactiviteiten in het seizoen, en verstoringen door mensen of natuurlijke predatoren.

cat-eyes-2022-03-04-11-18-01-utc.jpg
bottom of page