top of page

Janna (19) vroeg:

Welke wilde plant- of diersoort is voor de mens het belangrijkst?

A View
koenraad schalm_edited.jpg

Antwoord gegeven door:

Lieke Ruven

Honours Master Student Veterinary Medicine

Universiteit Utrecht

cat-eyes-2022-03-04-11-18-01-utc.jpg

Of je nu een plant, dier, bacterie of schimmel bent, je hebt altijd andere soorten nodig om te overleven. Vissen zijn bijvoorbeeld een belangrijke voedselbron van de mens. Vissen eten garnalen om te overleven, die op hun beurt weer plankton eten. Eigenlijk zijn dus zowel vissen als garnalen en plankton allemaal even belangrijk voor de mens. Er zijn insecten die bestuiven, grassoorten die zorgen dat de duinen blijven staan, bomen die verkoelen, en talloze soorten die weer belangrijk zijn voor die soorten en andere soorten die weer belangrijk zijn voor díe soorten. Zo is elke wilde plant- en diersoort wel belangrijk.

cat-eyes-2022-03-04-11-18-01-utc.jpg

Als we dan toch een soort willen benoemen, gaat dat heel lastig. We weten namelijk niet precies wat alle wilde planten en dieren doen en hoe nuttig dat is voor de mensheid. Zo is in 1957 in Yellowstone Park een bacterie, Thermus aquaticus, ontdekt, die een sleutelrol speelt in het ontwikkelen van de PCR-test. Als je tijdens de coronacrisis naar de teststraat moest, gaf een PCR-test aan of je positief of negatief was. In het melksap van de bolpapaver zijn verdovende stoffen zoals morfine. Nu worden deze stoffen vaak gebruikt als pijnstillers of als onderdeel van verdovingen bij operaties. Deze twee soorten zijn heel belangrijk voor de mens, maar als je deze vraag stelde voordat het nut van deze soorten ontdekt was, zou je een heel ander antwoord krijgen. Wie weet welke soort we nodig gaan hebben over twintig jaar?

Daarnaast is het handig om te weten wat je precies bedoelt met belangrijk. Stel dat een stam van Native Americans de beer aanbidt, maar jaagt op bizons om te kunnen eten, welke soort is dan het belangrijkst?

Mocht je het uiteindelijk hebben over welke wilde plant- of diersoort economisch het belangrijkst is voor de wereld, is dat de Peruaanse ansjovis. Van deze vissen worden er elk jaar 4 tot 8 miljoen ton gevangen om te verwerken in allerlei producten, waaronder vismeel. De opbrengst in euro's is hoger voor tonijn, maar die buit wordt verdeeld onder verschillende soorten tonijn, dus dat telt niet. Of dit nou ook zo goed is geweest voor de Peruaanse ansjovis of de tonijn zelf, is helaas een ander verhaal.

cat-eyes-2022-03-04-11-18-01-utc.jpg
bottom of page